Apie mus

Apie mus

1998 m. spalio 28 d. Liškiavos architektūrinio ansamblio pastatuose, buvusiame dominikonų vienuolyne buvo įkurtas VšĮ Liškiavos kultūros centras, kuris rūpinasi ansamblio priežiūra, renginių organizavimu, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugomis bei organizuoja ekskursijas aplankant bažnyčios rūsius bei liturginę ekspoziciją buvusiame vienuolyne. Nuo 2024 metų kovo 13 d. – VšĮ Liškiavos parapijos centras.

Siekdama įgyvendinti pagrindinius savo tikslus įstaiga vykdo ūkinę veiklą. Viena iš pagrindinių įstaigos veiklos krypčių yra renginių organizavimas ir aptarnavimas. Įvairių delegacijų susitikimai, konferencijos, seminarai, festivaliai, šventės, minėjimai, rekolekcijos, stovyklos ir kiti renginiai.

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI:

 • rengti ir įgyvendinti kultūros, švietimo, meno plėtojimo, turizmo vystymo programas;
 • plėtoti Liškiavos architektūrinio ansamblio išsaugojimo ir turizmo institucijų ryšius;
 • susieti Liškiavos architektūrinio ansamblio funkcionavimo užtikrinimą su visuomenės poreikiais, kultūros paslaugų teikimu;
 • skatinti visuomenės kultūrinę veiklą ir turizmą;
 • tenkinti įvairių kultūros ir meno renginių poreikį.

ĮSTAIGOS FUNKCIJOS:

 • kuria ir vykdo kultūros, švietimo, meno, turizmo plėtojimo ir vystymo programas;
 • organizuoja tarptautinius ir vyriausybinius susitikimus, seminarus, konferencijas, simpoziumus;
 • organizuoja kultūros ir meno renginius;
 • kaupia, leidžia ir platina informacinę medžiagą;
 • kuria informacinę sistemą klientams ir lankytojams pritraukti;
 • bendradarbiauja su Respublikos bei užsienio nevyriausybinėmis organizacijoms bei privačiomis įmonėmis.
Liškiavos architektūrinio ansamblio teritorijoje yra draudžiama:
 • Savivališkai organizuotis pasivaišinimus, asmenines popietes bei asmeninių švenčių fotosesijas, nesuderinus su Liškiavos kultūros centro administracija
 • Laipioti architektūrinio ansamblio tvoromis.
 • Prekiauti.
 • Šiukšlinti.
 • Vedžioti šunis.
 • Rūkyti (galima tik pažymėtose vietose)
 • Dronams Liškiavos kultūros centro ir Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios teritorijose kilti draudžiama. Skraidyti galima tik tokiame aukštyje, kaip numato taisyklės. Skristi ne arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo pašalinių žmonių, pastatų ar transporto priemonių.

Liškiavos architektūrinio ansamblio vartai rakinami 20 val. – 8 val.